HTML/JavaScriptLão Nguyên chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Chợ tình Khâu Vai

Chợ tình họp suốt đêm qua 
Trai Mông gái bản thiết tha tình người
Đời người được mấy ai ơi
Không đi thì biết bao giờ đến đây
Từng đôi trai gái ngất ngây
Men tình, men đá đang say giấc nồng
Tình yêu trong đá sướng không
Chợ tan lại mãi gieo trồng trên mây.
 ( cảnh từng đôi ôm nhau ngủ trong hốc đá )